Гайдамак Олег Леонідович

Навчально-методична робота

Лекції Нанотехнології в інженерії покриття 2013 (645,97kb)

Лабораторний практикум ВДРВ (5,10Mb) Лабораторний практикум З дисципліни Комп'ютерне проектування обладнання для зміцнення та відновлення (2,14Mb) Методичка для лабораторних робіт ПКОН (121,06kb) Курсовий проект методичні вказівки з дисципліни ПКОН (1,55Mb) TKM_ch2 (3,14Mb) TKM_ch1 (1,47Mb) Основи виробництва металік та порошків Конспект лекцій (2,33Mb) Лабораторний практикум АКЗ (1,64Mb) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисціпліни паяння склеюваня та споріднені процеси (2,19Mb) Лабораторні работи з дисциплін Комп'ютерне забезпечення процесів відновлення та зміцнення (7,36Mb)

МетодВказРемКр (2,01Mb)

Автоматичне керування зварюванням.

Навчальна програма АКЗ (81,00kb) Робоча навчальна програмаАКЗ (182,00kb) М1 колоквіум 2014 (32,50kb) М2 колоквіум 2014 (13,55kb) Робочий план АКЗ13-14 (97,50kb)  Опорний конспект АвтомДугЗвар (1,20Mb) лаборанорні роботи ЛАБ. Практ. АК та АПЗВ (2,20Mb) Вказівки до виконання контрольних робіт та вивчення теоретичного матеріалу з дисципліни (16,70kb) питання на іспит Питання на екзамен з АКЗ (32,00kb) 

Паяння склеювання та споріднені процеси

ПС та СП Робоча навчальна програма (168,00kb) П С та СП Навчальна програма (89,00kb) М1 питання Паянна склеювання та споріднені технології (14,32kb) М2 питання Паянна склеювання та споріднені технології (14,30kb) Паяння склеювання та споріднені процеси 2013-2014 (136,50kb) Опорний конспект Лекції - Пайка металлов (55,49Mb)  Вказівки до виконання контрольних робіт та вивчення теоретичного матеріалу з дисципліни (16,70kb) Контрольна робота з дисципліни Паяння склеювання (12,27kb) 

Комп'ютерне забезпечення процесів відновлення та зміцнення

Комп'ютерене забезпечення процесів вдновлення НП нова (84,00kb) Комп'ютерене забезпечення процесів вдновлення РНП нова (172,00kb) Робочий план Комп забезпечення процесів відновлення 2013-2014 (136,50kb)  Вказівки до виконання контрольних робіт та вивчення теоретичного матеріалу з дисципліниКЗПВ (290,54kb) Вказівки до виконання контрольних робіт та вивчення теоретичного матеріалу з дисципліниКЗПВ (290,54kb) Завдання для модульного контролю та на іспит 511 (30,67kb) 

Комп'ютерене проектування обладнання для відновлення та зміцнення

  Комп'ютерене проектування обладнання для відновлення та зміцнення НП (72,50kb) Робочий план Комп'ютерне проектування обладнання для відновлення та зміцненя 2013-2014 (142,50kb) Комп'ютерене проектування обладнання для відновлення та зміцнення РНП (169,50kb)Лабораторний практикум З дисципліни Комп'ютерне проектування обладнання для зміцнення та відновлення (2,14Mb) Питання на екзамен та колоквіумПитання на екзамен КПОЗВ (26,00kb) 

Проектування технологічних процесів інженерії поверхні

Проектування комплексів обладнання для напилення НП нова (77,00kb) Проектування комплексів обладнання для напилення РНП нова (178,00kb) Робочий план ПКОН 13-14 (116,00kb) технічне завдання з КП (43,00kb) ПКОН М1 колоквіум а (34,00kb) ПКОН М2 колоквіум (13,39kb) Курсовий проект методичні вказівки з дисципліни ПКОН (1,55Mb)  Вказівки до виконання контрольних робіт та вивчення теоретичного матеріалу з дисципліниПТПІП (16,87kb)  Опорний конспект ПТВЗ лекц (20,14Mb) Лабораторні роботи Лабораторний практикум ПТВЗ (1,40Mb) 

Проектування технологій відновлення та зміцнення

НоваПроектув техн відн та зміц Робоча програма (169,00kb) Робоча Проект технологій відновл та зміцн специалисти 2013-14 (132,00kb) Питання на колок. ПТВЗ 2014 (28,50kb) технічне завдання до КР ПТВЗ (42,50kb) Курсовий проект методичні вказівки з дисципліни ПТВЗ (119,50kb) Завдання до Кр ПТВЗ 2014 (40,00kb) М1 ПТВЗ Питання на контрольну №1 (27,50kb) ПТВЗ М2 питання (15,99kb)

САПР технологічних процесів

САПР ТП НП нова (66,00kb) САПР ТП РНП нова (164,00kb) РобочаСапр специалисти 2013-14 (132,50kb) САПР питання на екзамен2014 (28,50kb)

Технологія зміцнення поверхонь

Робочі плани

Робочий план Технологія змічцнення поверхонь 2014-2015 ЗФН (110,00kb) Робочий план Технологія змічцнення поверхонь 2014-2015 (100,50kb)

М1 питання ТЗП 2015 (15,85kb) М2 питання ТЗП 2015 (14,43kb) Лабораторна робота №1 (34,91kb) 

Лабораторні роботи

Лабораторна робота №1 (34,87kb) 

Лабораторна робота №2 (78,78kb) 

Розробка та дослідження технології нанесення покриття.

Робочий план РтаДТНП 2015_Маг (44,24kb)Питання на екзамен та колоквіум РтаДТНП 1 (14,64kb)